Textové pole:         Naši psi

Art Carcharias chovný pes  nar. 2010       

Iran z Dolnic chovný pes nar. 2008     

          Brit Nová Hajnice  nar. 2004

Blu  chov. Pes nar. 1995