Rtg na dysplasii kyčelních kloubů - max. 2/2

Exteriér výborná nebo velmi dobrá -  jakákoliv oficiální výstava, nutný zápis v rodokmenu: ocenění, chrup, výška, barva oka. V den posuzování musí být pes nebo fena starší 12-ti měsíců, posouzení musí proběhnout na výstavě v ČR.

Vrozené pracovní vlastnosti se ověřují:

buď na zkouškách typu Field Trials (včetně Derby) a to  typ "couple " nebo " solo" s oceněním alespoň 6 bodů,
nebo na zkouškách loveckého typu dle řádů Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), tzn.

· Zkoušky vloh (ZV),

· Podzimní zkoušky (PZ)

· Všestranné zkoušky (VZ).

Na těchto zkouškách musí pes/fena získat následující známky:

Kritérium

Známka

Hledání 

3

Vystavování   

4

Vrozená chuť k práci  

4

Postupování   

3

Nos  

4

Poslušnost   

2

Klid po výstřelu   

3

Podmínkou je, že pes musí na těchto zkouškách uspět (cena nerozhoduje) a dosáhnout výše uvedených známek.

Tyto chovné podmínky platí v Českém pointer a setter klubu pro psi i feny stejně. Podmínky v Moravskoslezkém klubu by měly být podle nařízení ČMKU stejné, ale nejsou.