Podmínky pro zařazení psů a fen ČF do chovu

PSI:

výstavní ocenění „výborný“ nebo „velmi dobrý“, plnochrupý, přičemž platí poslední zapsané výstavní ocenění do průkazu původu;

výkon, VZ minimálně II. cena nebo splnění chovných limitů na MFH a MDrK, výběr komisí KCHČF do chovu na výstavě.

FENY:

výstavní ocenění nejméně „dobrá“, plnochrupá, přičemž platí poslední zapsané výstavní ocenění do průkazu původu;

výkon, PZ minimálně II. cena a úspěšné absolvování chovného svodu, kde prokáže vystavování, vrozenou chuť k práci a nebude vykazovat bázlivost. Chovný svod nemusí absolvovat všestranné feny;

výběr komisí KCHČF do chovu na výstavě.