PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU
Vydáno dne 11. 11. 2009 (289 přečtení)


platí pro obě plemena i pohlaví

- chov je evidovaný - každý majitel chovného jedince zodpovídá za svůj chov;
- majitel chovné feny si vybírá psa na krytí sám, pokud neví, může požádat o radu poradce chovu;
- před krytím musí být pes i fena zapsáni v evidenci chovných psů a fen u poradce chovu a na plemenné knize;
- majitel nemusí být členem Klubu chovatelů foxteriérů ČR, v tomto případě musí chovatel uzavřít s klubem smlouvu o "Chovatelském servisu" . Smlouva je v části "stáhněte si - klubové dokumenty"
- pro chovnost psa i feny platí výstavní ocenění výborný, nebo velmi dobrý, které pes získal na výstavě pořádané KCHF ve stáří nejméně 12 měsíců.
- pokud je na výstavě u psa nebo feny zjištěna vada, která je v rozporu s podmínkami zařazení foxteriéra do chovu, platí pro evidenci poradce chovu toto výstavní ocenění;
- zuby jsou volné, přičemž jeden z partnerů musí být plnochrupý, skus musí být nůžkový s plným počtem řezáků;
- majitel neplnochrupé feny je odpovědný, že kryje evidovaným plnochrupým psem; při nedodržení této zásady se vystavuje nebezpečí, že jeho štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu;
- pes i fena mohou být použiti pro chov po dovršení minimálně stáří 15 měsíců;
- fena smí mít v jednom kalendářním roce maximálně 1 vrh - nevztahuje se na náhradní krytí;
- počet štěňat ve vrhu je neomezený;
- pes může krýt neomezený počet fen;
- věková hranice psa používaného v chovu není omezena, pes je automaticky uváděn v seznamu chovných psů do stáří 9 let, poté si majitel každého psa může zažádat o prodloužení chovnosti, a to na každý rok zvlášť, majitel chovného psa ručí při požádání o prodloužení za to, že pes je v dobré kondici a je schopný krýt;
- fena smí být naposledy využita v chovu (tedy kryta) v den, kdy dosáhla věk 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může v souladu se specifickými podmínkami plemene povolit chovatelský klub za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi jeden měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem;
- výška pes: 37 -42 cm; fena: 34- 40 cm;
- finanční podmínky krytí jsou osobní dohodou mezi majitelem chovného psa a feny. Doporučuje se sjednat předem. Obvykle se jedná o částku rovné ceně jednoho štěněte.
- pes i fena mohou být použiti k chovu až po jejich zaevidování u porad. chovu;
- aby mohl být pes či fena uchovněni, musí majitel poslat poradci chovu originál průkazu původu, jednu kopii průkazu původu a jednu kopii výstavního ocenění;
- od 1. 1. 2002 je povoleno tetovat štěňata nejdříve ve věku 6 týdnů; pokud nebude tato podmínka dodržena, nebudou jim vydány průkazy původu.
- Vrh štěňat je možno označit buď tetováním, nebo čipováním. Podmínkou je, aby celý vrh byl označen jednotně tzn. celý vrh bude buď natetovaný, nebo celý načipovaný.